Sociolinguïstiek

Sociolinguïstiek

ISBN: 9027453292

ISBN 13: 9789027453297

Publication Date: 1979

Publisher: Spectrum

Pages: 247

Format: Paperback

Authors: René Appel, Gerard Hubers, Guus Meijer

0.00 of 0

Download PDF

Download ePub

Sociolinguïstiek is de richtring in de taalwetenschap die taal bestudeert als maatschappelijk verschijnsel. In deze inleiding wordt een overzicht gegeven van onderzoek en theorievorming op dit gebied. Daarbij komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: verbale en nonverbale kommunikatie, linguïstische pragmatiek, analyse van gesprekken, taal en sociale klasse, kompensatie-onderwijs, tweetaligheid. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met bibliografische aantekeningen. Behalve voor talenstudies is dit boek ook van belang voor sociale wetenschappen, lerearenopleidingen, pedagogische akademies e.d.

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share
Recent Books Download